Vad kan du som chef göra för att skapa ett team som alla vill vara en del av?

En chef kanske inte kan påverka företagskulturförändringar, men de har enormt inflytande över sin lagkultur. We Quest’s anställdas attityd- och medarbetarundersökningar har konsekvent visat att transparenta, autentiska arbetsplatser som välkomnar öppen kommunikation och är ett säkert utrymme för alla att kunna vara bekväma med sig själva har de lyckligaste, mest lojala och engagerade teamen.

Dessa är målsättningar som chefer kan sätta och uppnå även genom ”remote” arbete.

Tillit är ”A och O”

Det första steget är att skapa förtroende. I tider av osäkerhet är förtroende mellan anställda och chefer viktigt. Tillit är en tvåvägsgata. Chefer måste kunna lita på att deras team alltid gör rätt (även när de inte är fysiskt övervakade) och anställda måste lita på att chefer är stödjande förespråkare. Chefer kan signalera förtroende genom att ge anställda utrymme att vara med och påverka lagkulturen och genom att skapa en engagerande arbetsmiljö, även när företagspolitiken är begränsande.

Fokusera på balans och välmående

Vår senaste arbetsplatsundersökning avslöjade att anställda är mer medvetna än någonsin om vad de behöver från en arbetsgivare när det gäller deras balans mellan arbete och liv och deras fysiska, emotionella och ekonomiska välbefinnande. Nedan följer idéer för chefer som vill förvandla sitt team till en målplats, även när teamet de leder är avlägset:

Följ upp regelbundet

Ha veckovis incheckningar med varje teammedlem individuellt för att bedöma stressnivå, balans mellan arbete och liv och engagemang. Var beredd att erbjuda lösningar för att komma tillbaka till dem med hur du kan hjälpa dem att hantera trycket. Och håll den planen. Var öppen för deras idéer såväl som utmaningar. Att möjliggöra respektfull oenighet, vara en god lyssnare och exemplifiera en villighet att arbeta tillsammans för att hitta gemensamma nämnare och sin tur bygga meningsfulla band.

Belöna de anställda vid möjlighet med oplanerad ledighet

Tidsfattigdom är ett verkligt fenomen – de flesta är överbokade och överväldigade. Att ge de anställda mer kontroll över sin tid går inte obemärkt förbi, så överväg:

  • Att ge anställda en slumpmässig eftermiddag någon gång då och då.
  • Upprätta en roterande halvdag fredag, där teammedlemmar byter tur på att få en fredag ​​eftermiddag ledig.

Bli kreativ i din ledarstil

Chefer måste leta efter stora och små möjligheter för att skapa en sammansvetsad  lagkultur – en som anställda reflekterar gärna över och tvekar att lämna. Att hitta kreativa sätt att belöna konsekventa ansträngningar och erkänna trycket som anställda är under går långt för att behålla lagmedlemmarna. När du hanterar ett fjärrlag är dessa faktorer ännu viktigare för att uppmuntra till optimal prestanda.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *