SoMe Recruitment

Ett självklart alternativ för dig som vill toppa din rekrytering genom att vi kombinerar headhunt, employer-branding och kraftfull annonsering

I SoMe Recruitment -alternativet ingår samma delar som om du väljer att använda Headhunting men till det får ni extra fingertoppskänsla i kandidatinflödet som helhet. Här toppar vi med kraftfull riktad annonsering och employer branding. Genom ett bra förarbete och relevant media bidrar riktad annonsering och employer branding till ett ökat kandidatinflöde – av rätt kandidater. Ni bestämmer var inflödet ska hamna, hos Er i er kandidatbank, eller till oss där vi sållar dessa kandidater tillsammans utifrån skallkraven och presenterar toppkandidaterna. Detta alternativ med personlig search samt digitalt riktad search säkerställer största möjliga träffsäkerhet samt är det mest effektiva alternativet, även vår populäraste tjänst!

Employerbranding

Vid start sätter vi upp en strategi för erat employerbrand och rekrytering. Vi försöker tidigt definiera era mål och de förutsättningar som finns. Genom att gemensatmt ta fram tydliga mål i rekryteringsplanen kommer vi kunna hjälpa att öka er ”employerbrand-awareness” och därmed attrahera fler relevanta ansökningar av kandidater, både på kort och långsikt. Detta gör vi genom att ta fram relevanta ”content” ur ett rekryteringsperspektiv och därefter publicerar den framtagna median i relevant plattform beroende på målgrupp. Genom vår breda kompetens av markandsföring inom sociala medier vägleder konsulterar vi er i valet av kanal.

Content & Campaign

Content is king! Vi har tagit fram ett upplägg där vårt produktionsteam skapar snyggt, användbart och värdeskapande innehåll för alla plattformar, och på ett antal språk, som får målgruppen att relatera och interagera med ditt arbetsgivar-varumärke på helt nya nivåer. Efter färdigställt mediaframtag publiceras innehåll och annons på relevanta socialmediakanal. Vi sköter hela leveransen åt er, alltifrån framtagning av media till publicering av kampanj och målgruppstyrning.

Vår process

Konsten att identifiera och uppsöka lämpliga kandidater för en ny tjänst eller affärsmöjlighet

Syftet är att få en djupare förståelse för er organisation, kultur och förväntningar. Avslutningsvis definieras målgruppen gemensamt

En kombination av att ta kontakt med nya kandidater, befintligt nätverk och CV-databas

Ett viktigt steg där kandidat börjar sin rekryteringsprocess hos oss

En personlig intervju hålls med kandidat på ca 45-60 min. Vår intervjuteknik är baserat på vårt egna arbetssätt kombinerat med STAR-modellen

I regel tar vi referens från minst två tidigare och relevanta arbetsgivare. En snabb undersökning görs på nätet för bekräfta referensens äkthet

Efter ett lyckat urval presenteras toppkandidaterna med rekryterarens egna anteckningar och motivering bifogat med CV & andra bilagor

Korta men effektiva avstämningar hålls en gång i veckan fram till rekryteringens lyckade avslut. Därefter görs en uppföljning 1 mån samt 6 mån efter anställning

Vid felrekrytering

Mycket saker kan hända under en rekryteringsprocess, som inte alltid går att förutse. Vid oförutsedd situation ser vi alltid till att tillsammans med er ta fram en lösning som passar båda parter bäst

Garantins längd tas fram gemensamt och baseras på tjänstens komplexitet. Vid fel rekrytering och uppsägning under garantitiden blir du ersatt genom en ny, kostnadsfri, ersättningsrekrytering

Lets talk recruitment!

    Wequest behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Du prenumererar inte på nyhetsbrev eller liknande. Vi sparar din information endast för uppföljning och återkoppling av intresseanmälan. Du kan läsa mer om våra sekretesskydd och vårt engagemang för att skydda din integritet. Se vår policy.

    Det går alltid bra att ringa!