Kravprofil- Allt du behöver veta

business, lady, woman-3560929.jpg

Kravprofil- allt du behöver veta

Inte bara underlättar en välformulerad kravprofil hela rekryteringen utan en kravprofil är även stommen i hela rekryteringsprocessen. Att skapa en tydlig kravprofil är nödvändig för att lyckas med rekryteringen då den ger dig en tydlig bild på vem du vill anställa samt sparar dig tid och minskar risken för en felrekrytering. 

Vad är en kravprofil och hur ser kravprofilsarbetet ut?

Hur vet du vad du ska skriva i din annons eller vad du ska leta efter under tiden du gör urval och search? Jo du har en kravprofil. Starten på hela rekryteringsprocessen börjar med ett kravprofilsarbete, men vad har det här förarbetet för vikt för en lyckad rekryteringen och hur ser arbetet ut?

En kravprofil är ett sätt för företag att berätta vilka kompetenser de söker. Eller med andra ord, en mall på egenskaper som företaget gärna ser att nästa medarbetare besitter för att lyckas hos dem.

För att komma fram till en tydlig profil krävs förarbete. Svenskt Näringsliv visade att 27% misslyckas med sin rekrytering just på grund av en dåligt framtagen kravprofil. Därför är det av extra vikt att ha en strukturerad rekryteringsprocess med en kravprofil som är tydlig och framför företagets behov.

Låt oss dela upp kravprofilsarbetet i olika punkter:

  • Behovs och kravanalys

Varför vill vi rekrytera just nu? Vad behöver vi till företaget? Vad önskar vi att vi hade i företaget?
Dessa frågor kan vara bra att börja med, det kommer att ge dig och ditt företag en förståelse till vad för typ av profil som ni senare kommer att leta efter. Under analyserna kan det vara bra att involvera andra människor i bolaget som kan säkerhetsställa att ni delar en gemensam bild av behovet och profilen ni söker. Här kan det vara lätt att trilla ner i önsketänkande då det kommer till profiler, läs nedan om fallgropar för kravprofilarbete ”Önsketänkande”.

  • Intervjua kollegorna

Vilka kompetenser och egenskaper behövs för att kunna lyckas i arbetet och för att passa in i gruppen? Den nya medarbetaren kommer att arbeta tillsammans med dina kollegor, så att fråga runt på arbetsplatsen kan vara en taktik för att få input på vilka egenskaper och kompetenser som saknas och kommer att bidra till företaget.

  • Långsiktiga behov

Vart är företaget påväg? Vilka mål har vi satt upp? Kommer någonting i företaget förändras? Tänk igenom dessa och tänk ut vilka kompetenser och egenskaper som kommer behövas i det långa loppet. Ta även till åtanke om den nya tjänsten är avsatt för en längre tid, detta kan skifta fokuset från kravet på hur mycket förkunskap någon har till att hitta någon med rätt personlighet och driv. Här kan det vara lätt att falla ner i ytterligare en fallgrop, läs nedan om fallgrop för kravprofilarbete ”Anställa en kopia”.

  • Formulera kravprofilen

När du har samlat på dig all info och diskuterat vilken profil som företaget söker är det dags att formulera alla relevanta krav och skriva ner dem. Allt som ni kommit fram till kommer att komma till användning under hela rekryteringsprocessen, inte bara då ni ska skriva en annons och göra search efter kandidater. Se det som ett informationsblad som ni alltid kan blicka tillbaka på då några frågetecken dyker upp.

Under tiden ett kravprofilsarbete är igång är det viktigt att inte falla ner i de fallgropar som finns. Jag har listat upp några fallgropar som är relativt vanliga under ett kravprofilarbete, med hjälp av dessa hoppas jag att ni slipper råka ut för någon av dem.

Fallgropar under kravprofilarbete

Rätt meriter eller rätt personlighet?

Många företag grottar in sig väldigt mycket i att hitta en person med rätt meriter och lägger inte lika stor vikt på att hitta en person med matchande personlighet. Utbildningskrav, erfarenhetskrav och kunskapskrav är några punkter som ofta är med i diskussionen under kravprofilarbete men hur stor vikt har kraven på personlighet, värderingar, agerande och attityd för att en person ska passa in i organisationen?

Anställa en kopia:

Det är vanligare än man tror att företag försöker hitta en kopia av en före detta medarbetare. Det vill säga att om en person slutar så är det vanligt att man letar efter en ersättare som besitter samma kompetenser. Men omvärlden förändras hela tiden och att anställa någon med identiska erfarenheter och meriter kanske inte hjälper företaget dit ni är påväg idag. Med det sagt så behöver inte nödvändigtvis vara dåligt att leta någon med samma profil men försök tänka långsiktigt och fundera ut vad är det verksamheten behöver för att nå sina mål och vilka kompetenser som kommer att bidra till dessa utmaningar.

Önsketänkande:

Önsketänkande kan också vara en fallgrop i kravprofilsarbetet. När man utgår från en önskeprofil är det vanligt att kraven blir alldeles för många och antalet ansökningar blir alldeles för få. Här är det viktigt att tänka igenom vad som verkligen behövs i rollen och vad som är önsketänkande. Vissa delar av kraven kanske vore en merit men är inte en nödvändighet för att hitta en medarbetare som kommer att lyckas. Dessutom kanske vissa krav går att lära ut på plats.

Diskriminering:

Diskriminering är ännu en fallgrop för många som skapar en kravprofil. Om ett väl utfört kravprofilsarbete har skett så minskar risken för den här fallgropen, man tänker mer på meriter och personligheter som kommer bidra till en god medarbetare än att hitta någon som är en viss ålder, av viss etnicitet eller liknande. Då dessa krav är oväsentliga och säger absolut ingenting om hur en person kommer att vara på en arbetsplats eller som medarbetare. Däremot kan det finnas särskilda önskemål i vissa organisationer för att jämna ut fördelningen mellan kön, åldrar eller etniska bakgrunder mellan medarbetarna. Dock kan du inte sätta detta som ett krav utan enbart rikta annonsen mot en specifik grupp.

Att skapa en väl formulerad kravprofil tar tid. Men den tiden som läggs ner på förarbetet lönar sig alltid i slutändan. Så se till att göra grovjobbet och klappa dig själv på axeln senare då ni fått uppleva en bekväm rekrytering och hittat er nya medarbetare!

Behöver du hjälp med er rekrytering? Vi kan headhunting och hjälper dig gärna att hitta er nästa stjärna till ert företag! Kontakta oss på hello@wequest.se så kan vi talas vidare.

we q

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *