Headhunting

Förstklassig search anpassat efter era specifika önskemål

Nå ut direkt till dina drömkandidater

Med vår headhuntingtjänst så erbjuder vi en renodlad rekrytering inklusive förstklassig headhunting anpassad efter dina detaljerade önskemål. Du får en egen headhunter som anpassar sitt searcharbete efter de kandidatkvaliteter som är önskvärda för just Er – något som traditionell rekrytering aldrig kan säkerställa. Vårt sätt att arbeta ger oss förutsättningar att både snabbt och effektivt presentera marknadens bästa kandidater för er. Ni väljer sedan själva vilka kandidater ni vill gå vidare med. Exempel på searchmetoder är sociala medier, vårt nätverk eller hos passande branschbolag. Ni intervjuar och väljer sedan rätt kandidat för jobbet. Garanti ingår.

Vår process

Konsten att identifiera och uppsöka lämpliga kandidater för en ny tjänst eller affärsmöjlighet

Syftet är att få en djupare förståelse för er organisation, kultur och förväntningar. Avslutningsvis definieras målgruppen gemensamt

En kombination av att ta kontakt med nya kandidater, befintligt nätverk och CV-databas

Ett viktigt steg där kandidat börjar sin rekryteringsprocess hos oss

En personlig intervju hålls med kandidat på ca 45-60 min. Vår intervjuteknik är baserat på vårt egna arbetssätt kombinerat med STAR-modellen

I regel tar vi referens från minst två tidigare och relevanta arbetsgivare. En snabb undersökning görs på nätet för bekräfta referensens äkthet

Efter ett lyckat urval presenteras toppkandidaterna med rekryterarens egna anteckningar och motivering bifogat med CV & andra bilagor

Korta men effektiva avstämningar hålls en gång i veckan fram till rekryteringens lyckade avslut. Därefter görs en uppföljning 1 mån samt 6 mån efter anställning

Vid felrekrytering

Mycket saker kan hända under en rekryteringsprocess som inte alltid går att förutse. Vid en oförutsedd situation ser vi alltid till att tillsammans med er ta fram en lösning som passar båda parter.

Garantins längd tas fram gemensamt och baseras på tjänstens komplexitet. Vid felrekrytering och uppsägning under garantitiden så blir du ersatt genom en ny och kostnadsfri ersättningsrekrytering

Lets talk recruitment!

    Wequest behöver de kontaktuppgifter du gav oss för att kontakta dig avseende våra produkter och tjänster. Du prenumererar inte på nyhetsbrev eller liknande. Vi sparar din information endast för uppföljning och återkoppling av intresseanmälan. Du kan läsa mer om våra sekretesskydd och vårt engagemang för att skydda din integritet. Se vår policy.

    Det går alltid bra att ringa!