SoMe Recruitment

Det självklara alternativet för dig som vill toppa din rekrytering där vi kombinerar headhunting, employer branding och kraftfull annonsering

I SoMe Recruitment ingår samma delar som vår headhuntingtjänst men vi inkluderar också kraftfull riktad annonsering och employer branding. Genom ett bra förarbete och relevant sökmotoroptimering så ser vi till att öka kandidatinflödet och attrahera rätt typ av kandidater. Ni bestämmer själva om inflödet ska hamna i er kandidatbank eller om ni vill att vi sållar ut dessa kandidater utifrån skallkraven och presenterar toppkandidaterna. Detta alternativ med personlig search samt digitalt riktad annonsering säkerställer största möjliga träffsäkerhet samt är det mest effektiva alternativet för att attrahera rätt typer av kandidater på lång sikt!

Employer branding

I uppstartsfasen så sätter vi upp en strategi för ert employer branding och rekryteringsarbete på både lång och kort sikt. Vi försöker tidigt definiera era mål och de förutsättningar som finns. Genom att gemensamt ta fram tydliga mål i rekryteringsplanen så kommer vi kunna hjälpa er att stärka ert arbetsgivarvarumärke. Detta bidrar i sin tur till att attrahera fler relevanta ansökningar av kandidater på både kort och lång sikt. Nästa steg är att vi tar fram relevant ”content” ur ett rekryteringsperspektiv som vi sedan publicerar på relevanta plattformar anpassade efter er målgrupp. Genom vår breda kompetens av marknadsföring inom sociala medier så vägleder och konsulterar vi er i valet av kanal.

Content & Campaign

Content is king är en väl beprövad sanning. Vi på We Quest erbjuder ett upplägg där vårt produktionsteam designar innehåll till er som är snyggt, användbart och anpassat efter alla typer av plattformar och språk. Detta bidrar till att er målgrupp kan relatera och interagera med ert arbetsgivarvarumärke på helt nya nivåer. Efter att medieinnehållet är färdigbehandlad så det tillsammans med annonserna i relevanta sociala mediekanaler. Vi sköter hela leveransen åt er vilket inkluderar framtagning av mediainnehållet samt publicering av kampanjer och målgruppstyrning.

Vår process

Konsten att identifiera och ta kontakt med lämpliga kandidater för en ny tjänst eller affärsmöjlighet

Syftet är att få en djupare förståelse för er organisation, kultur och förväntningar. Avslutningsvis definieras målgruppen gemensamt

En kombination av att ta kontakt med nya kandidater, konsultera det befintliga nätverket och sålla i vår CV-databas

Ett viktigt steg där kandidat börjar sin rekryteringsprocess hos oss

En personlig intervju hålls med kandidat på ca 45-60 min. Vår intervjuteknik är baserat på vårt egna arbetssätt kombinerat med STAR-modellen

I regel tar vi referens från minst två tidigare och relevanta arbetsgivare. En snabb undersökning görs på nätet för bekräfta referensens äkthet

Efter ett lyckat urval presenteras toppkandidaterna med rekryterarens egna anteckningar och motivering bifogat med CV & andra bilagor

Korta men effektiva avstämningar hålls en gång i veckan fram till rekryteringens lyckade avslut. Därefter görs en uppföljning 1 mån samt 6 mån efter anställning

Lets talk recruitment!

Det går alltid bra att ringa!